بایگانی دسته‌ی: شخصیت شناسی

مفهوم جوجه تیغی در چهارچوب سه دایره فکری

خاستگاه جوجه تیغی و روباه

زمان مطالعه: 7 دقیقه جوجه تیغی هستید یا روباه؟ آموزه کهن به ما می  گوید: روباه خیلی چیزها را می داند؛ اما جوجه تیغی فقط یک چیز خیلی مهم را می داند. روباه موجودی حیله گر است و می تواند راهکارهای پیچیده فراوانی را ابداع کند و دزدکی به جوجه تیغی داستان ما حمله کند. روباه سراسر روز به[ادامه]

شخصیت شناسی و پاسخ به سه سوال چه چیز،چطور و چرا؟

شخصیت شناسی و پاسخ گویی به سه سوال چه چیزُ چگونه و چرا؟

زمان مطالعه: 5 دقیقه نظریه شخصیت(شخصیت شناسی) به عنوان پاسخی به سؤال‌های چه چیز، چطور و چرا؟ هر نظریه شخصیت دربی یک کاسه کردن و تنظیم یافته‌های مختلف است، ضمن اینکه می‌تواند راه‌های  مناسب تحقیق را معرفی کند.  به طور خلاصه نظریه‌ها در جمع آوری آنچه که می‌دانیم و دستیابی به آنچه که ناشناخته مانده است، پیشنهادهایی ارائه می‌دهد.[ادامه]

شخصیت شناسی یا روانشناسی شخصیت چیست؟

روانشناسی شخصیت چیست؟

زمان مطالعه: 5 دقیقه از مشاهدات روزمره تا نظریه پردازی در روانشناسی شخصیت  آیا دوستی دارید که به خوبی او را می‌شناسید و رفتارهایش را در هر موقعیت می‌توانید پیش بینی کنید؟ در این صورت، به تبع این تجربه با الگوها و ثبات منحصر به فرد دوست خودتان و افکارش آشنا هستید. نه تنها می دانید که چه چیز[ادامه]