بایگانی برچسب: بازاریابی درونگرا،بازاریابی درونگرا و برونگرا،بازاریابی درونگرا چیست

بازاریابی درونگرا(Inbound Marketing)و بازاریابی ربایشی چیست؟

بازاریابی درونگرا

زمان مطالعه: 3 دقیقه  تعریف بازاریابی درونگرا در مقایسه با بازاریابی جذبی یا ربایشی که می خواهد مشتری را به اجبار به خود جذب کند، بازاریابی درونگرا نیازی به اجبار کردن ندارد، با ایجاد محتوایی خوب وجذاب برای پاسخ به نیازها ومشکلات مخاطب آن ها را به خود جذب می کند وبرای کسب وکار شما اعتماد می آورد. شیوه[ادامه]