لطفا فایل های نگارش حسابداری 1400 را پس از دریافت از حالت فشرده خارج نموده و در مسیر نصب برنامه کپی نمایید .