لطفا فايل هاي نگارش حسابداری 1400 را پس از دريافت از حالت فشرده خارج نموده و در مسير نصب برنامه كپي نماييد .